Đào tạo PLC S7200,S7300

Công ty OPTIMIZE chuyên thực hiện đào tạo hệ thống PLC cơ bản và nâng cao, PLC S7 200, S7 300 của Siemens.

Các chương trình đào tạo bao gồm:

1 PLC S7 200, PLC Logo cơ bản và nâng cao.

2. S7 300, S7400 cơ bản và nâng cao.

3. WinCC: Lập trình điều khiển trung tâm.

You may also like...