Bảo dưỡng cân than Pfister

Công ty OPTIMIZE là đơn vị chuyên thực hiện bảo dưỡng, hiệu chuẩn tổng thể hệ thống cân đĩa Roto weight Feeder cấp than cho lò và Calciner của hãng Pfister.Trong năm 2009 và 2010, Công ty OPTIMIZE đã bảo dưỡng định kì hai hệ thống cân than này cho Công Ty Xi Măng COSEVCO Sông Gianh và Công ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long. Sau khi bảo dưỡng hệ thống cân làm việc tốt đáp ứng được yêu cầu sản xuất.
You may also like...