Bảo dưỡng phân tích khí

Hệ thống phân tích khí trong nhà máy là một hệ thống cực kì quan trọng nhằm mục đích giám sát liên tục nồng độ khí trong quá trình vận hành sản xuất. Ngoài chức bảo vệ an toàn trong vận hành, hệ thống phân tích khí giám sát được nồng độ khí thải ra môi trường và đặc biệt phục vụ vận hành tốt dây chuyền thiết bị. Giám sát nồng độ khí CO, O2, NOx, theo dõi quá trình cháy bên trong lò nung, tối ưu hóa tình trạng làm việc của dây chuyền công nghệ. Hệ thống phân tích khí được xem như là “tai mắt” của người vận hành. Để phục vụ tốt cho việc vận hành lò nung, đòi hỏi hệ thống phân tích khí phải làm việc ổn định và chính xác các giá trị đo. Do hầu hết các bộ phân tích khí làm việc trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, với nhiệt độ cao và nhiều bụi nên hầu hết các bộ phân tích khí sau thời gian làm việc bị bám dính nhiều bụi, làm việc không ổn định và sai số nhiều.

You may also like...