Cải tạo máy đóng bao xi măng Lam Thạch

Nhà máy xi măng Lam Thạch được trang bị 4 máy đóng bao với năng suất mỗi máy 100 t/h, trong đó có hai máy đóng bao Ventomatic của Hãng FLSmith làm việc rất tốt. Tuy nhiên hai máy đóng bao Trung Quốc làm việc với năng suất thấp và nhiều bụi, khối lượng bao xi măng không ổn định. Năng suất máy đóng bao chỉ đạt 40 t/h dẫn đến việc xuất hàng rất chậm và tiêu tốn nhân công cũng như điện năng trên tấn xi măng rất lớn.
Qua đó Lãnh đạo xi măng Lam Thạch đã quyết định ký Hợp đồng với Cty Optimize để nâng cấp cải tạo hai máy đóng bao Trung Quốc. Sau khi cải tạo, máy đóng bao làm việc được với năng suất 95 t/h. Khối lượng bao xi măng ổn định với sai số thấp, đáp ứng được quá trình sản xuất cũng như tiết kiệm nhân công, điện năng tiêu thụ.
Clip máy đóng bao trước khi cải tạo:

Clip máy đóng bao saukhi cải tạo:

You may also like...