Category: Dự án tiêu biểu

Cải tạo máy đóng bao Haver Rotocem

Máy đóng bao của Haver & Boecker hiệu RotoCem là máy đóng bao được thiết kế mới sau phiên bản máy đóng bao thông dụng Rotopacker, tuy nhiên sau hơn 2 năm sản xuất...