Category: Giới thiệu

Giới thiệu Optimize

Được thành lập từ năm 2009 với nhiều thành viên làm việc nhiều năm trong các nhà máy sản xuất công nghiệp, đặc biệt các các nhà máy xi măng. Với niềm đam mê...