Kỹ thuật

Category Archives: Kỹ thuật

Các thiết bị quan trọng phục vụ vận hành lò nung Clinker

Trong dây chuyền sản xuất xi măng đồng bộ, lò nung được xem là trái tim của Nhà máy, vấn đề tiết kiệm chi phí, an toàn và chất lượng sản phẩm tốt đều phụ thuộc nhiều vào công đoạn quan trong này. Lò nung tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như chi phí bảo … Continue reading Các thiết bị quan trọng phục vụ vận hành lò nung Clinker