Cung cấp thiết bị, lắp đặt, vận hành Trạm đập than xi măng Sông Gianh

Công ty Optimize cung cấp vật tư thiết bị và ký hợp đồng triển khai lắp đặt thiết bị công nghệ cơ và điện tự động hóa, vận hành chạy thử công đoạn trạm đập than tại Công ty TNHH MTV Xi Măng Sông Gianh. Toàn bộ hệ thống được vận hành tại trung tâm thông qua hệ thống PLC S7 300 tại trạm điều khiển.
You may also like...