Đào tạo cân băng định lượng

Cân băng định lượng, một hệ thống định lượng sử dụng khá phổ biến trong các nhà máy sản xuất Công nghiệp, đặc biệt trong Công nghiệp sản xuất xi măng. Với mục đích định lượng các thành phân nguyên liệu chính xác theo đơn phối liệu, giúp ổn định chất lượng sản phẩm cũng như tiết kiệm chi phí sản xuất. Một hệ thống đinh lượng chính xác là niềm mơ ước của nhiều nhà máy, tạo ra một hệ thống làm việc tin cậy và xác định được tiêu hao nguyên liệu trong quá trình sản xuất.

Để hệ thống cân băng làm việc ổn định lâu dài đòi hỏi các bộ kỹ thuật nhà máy nắm rõ nguyên lí làm việc, biết các phương pháp hiệu chỉnh, bảo dưỡng các hệ thống cơ, điện của cân băng định lượng. Với chi phí khá thấp về gói đào tạo cho các cán bộ kỹ thuật về hệ thống cân băng định lượng, Optimize sẽ hướng dẫn, đào tạo cụ thể và chi tiết để nắm vững và làm chủ một hệ thống cân băng định lượng, biết được cách kết nối máy tính vào đầu cân để sử dụng các phần mềm kèm theo thiết bị. Optimize là một đơn vị có nhiều cán bộ kỹ thuật làm việc lâu năm với các chuyên gia của hãng Schenck, cân Pfister và đã có tính kế thừa từ các chuyên gia này, Optimize đã thực hiện thành công các gói đào tạo cho các nhà máy xi măng tại Việt Nam.

You may also like...