Lắp trặt trạm đập than xi măng Văn Hóa _ VCM

Công ty Optimize triển khai lắp đặt thiết bị và chạy thử trạm đập than xi măng VCM. Trong thời hạn 10 ngày, Optimize đã tiến hành lắp đặt, hiệu chuẩn thiết bị và chạy thử thành công trạm đập than đúng tiến độ nhà máy đề ra.You may also like...