Máy đóng bao xi măng SDC Sài Gòn

Nâng cấp cải tạo công đoạn đóng bao xi măng SDC Sài Gòn

Công ty Optimize ký hợp đồng nâng cấp cải tạo công đoạn đóng bao tại Công ty CP Phát Triển Sài Gòn ( SDC ). Qua đó Optimize đảm nhận cải tiến hai máy đóng bao, hệ thống BIN, gàu tải, sàng rung cấp liệu, tăng sức chứa của BIN, tăng năng suất của máy đóng bao cũng như ổn định khối lượng và giảm nồng bộ bụi phát ra môi trường. Ngoài ra thực hiện các giải pháp để đảm bảo làm sạch vỏ bao xi măng.
You may also like...