Máy đóng bao xi măng

Công ty Optimize chuyên thực hiện lắp đặt, hiệu chuẩn cài đặt phần mềm và bảo dưỡng định kì máy đóng bao xi măng. Nâng cấp cải tạo các máy đóng bao RotoCem, máy đóng bao Trung Quốc. Cung cấp vật tư dự phòng cho máy đóng bao xi măng.

Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm làm việc với máy đóng bao Roto Packer,  RotoCem, RotoClassic của Haver và các dòng máy đóng bao khác của Trung Quốc.


You may also like...