Nâng cấp cải tạo hệ thống cân băng định lượng các trạm nghiền xi măng

Cân băng định lượng trong các dây chuyền nghiền xi măng, nghiền có định lượng khác rất quan trọng, đòi hỏi độ ổn định và chính xác cao nhằm ổn định chất lượng sản phẩm cũng như tiết kiệm về chi phí sản xuất. Qua xem xét thực tế, rất nhiều trạm nghiền xi măng đặc biệt các trạm nghiền được cung cấp thiết bị bởi Trung Quốc, hệ thống cân định lượng không ổn định và không chính xác.
Một số nhà máy đã thuê các đơn vị triển khai nâng cấp cải tạo tuy nhiên vẫn không đáp ứng được yêu cầu. Qua đó Optimize đa thực hiện nâng cấp cải tạo nhiều hệ thống cân băng tại nhiều trạm nghiền khác nhau trên cả nước. Hệ thống định lượng của Optimize được sử dụng 2 tế bào cân, đầu cân có độ ổn định, chính xác cao, hệ thống PLC, module của hãng Siemens, phần mềm cân định lượng được tính toán chuẩn xác dễ hiệu chuẩn, thân thiện người dùng và bao gồm phần mềm thống kê số liệu sản xuất.
Đến nay Optimize thực hiện cải tạo các cân băng định lượng tại:
1. Hai công đoạn nghiền tại Công ty TNHH MTV SX Vật liệu Quảng Bình, bao gồm 12 cân băng.
2. Công ty Cp Cosevco 6 _ Nhà máy xi măng Áng Sơn: 4 cân băng.
3. Công ty TNHH MTV Xi Măng Miền Trung: Ba dây chuyền nghiền: 17 cân băng.
4. Công ty CP Xi Măng Thanh Long: 4 cân băng.
5. Công ty CP IDICO Quảng Ngãi: Hai công đoạn nghiền; 8 cân băng.
6. Nhà máy xi măng Daknong: 4 cân băng.
7. Nhà máy xi măng Vân Long: 4 cân băng.


You may also like...