VND22,000,000.00 (VND)

Optimize cung cấp các đầu cân định lượng JY500B1, tương thích với hầu hết các đầu cân định lượng hiện có. Đây là loại đầu cân có độ ổn định và chính xác cao.