VND7,000,000.00 (VND)

Sản phẩm đầu cân XK3101+ chuyên dùng cho hệ thống cân đóng bao, đóng gói tự động như cân đóng bao xi măng, đóng bao vôi, đóng bao bột đá…
Đầu cân có 4 ngõ vào DI và có 6 ngõ ra relay.