VND5,000,000.00 (VND)
Đầu cân XK3101N được sản xuất của hãng Keli_China.
Tính năng đầu cân KM05:– Hai đầu đầu ra relay.– Đầu ra tương tự: 0 ~ 20mA / 4 ~ 20mA 0 ~ 5V / 0 ~ 10V.– RS232/RS485.

– 24-bit A / D chuyển đổi, 16-bit D /A chuyển đổi.

– Màn hình 6 số LED.

– 4 tỷ lệ lấy mẫu có sẵn (6, 12.5, 25, 50 Hz).

Tải tài liệu đầu cân XK3101N tại đây