Hệ thống điều khiển và định lượng trạm trộn bê tông

Optimize thực hiện nâng cấp cải tiến hệ thống điều khiển và định lượng cho các trạm trộ bê tông. Thay vì sử dụng hệ thống định lượng bán tự động và điều khiển bằng các nút nhấn, Optimize chuyển đổi sang hệ thống điều khiển vi tính, bao gồm tự động phối liệu theo mác bê tông, vận hành toàn bộ từ máy tính, hiệu chuẩn cân, kiểm soát số liệu thống kê xuất cho khách hàng cũng như theo dõi thông tin khách hàng.
Optimize đã nâng cấp hệ thống cân điện tử để đảm bảo độ chính xác cao, đảm bảo mác bê tông theo cấp phối tiết kiệm chi phí sản xuất.


You may also like...