Tối ưu hóa lò nung Clinker

 • Mục đích:
 • Cải thiện và ổn định chất lượng Clinker.
 • Giải pháp tiết kiệm điện năng, nhiệt năng, tiết kiệm năng lượng.
 • Ổn định vận hành lò nung, tăng tuổi thọ gạch chịu lửa.
 • Giảm chi phí sản xuất.
 • Phương pháp thực hiện:
 • Khảo sát đánh giá thành phần hóa nguồn nguyên liệu.
 • Đánh giá đồng nhất sơ bộ từ các kho nguyên liệu.
 • Xem xét tư vấn các nguồn nguyên liệu thay thế.
 • Xem xét đánh giá các cân băng định lượng nghiền liệu, độ ổn định và mức độ sai số.
 • Xem xét đánh giá khả năng nghiền mịn của máy nghiền liệu.
 • Kiểm tra độ đồng nhất silo bột liệu, hệ số đồng nhất.
 • Xem xét biên độ dao động thành phần hóa bột liệu cấp lò.
 • Kiểm tra đánh giá độ ổn định và sai số của cân cấp liệu lò. Các giải pháp ổn định.
 • Kiểm tra đánh giá độ ổn định và sai số hai cân than calciner và cân than lò nung. Các giải pháp ổn định.
 • Kiểm tra toàn bộ các thiết bị đo lường công đoạn lò nung, giải pháp bổ sung các thiết bị đo để tối ưu hóa vận hành lò nung. Đùng các thiết bị đo áp suất và nhiệt độ cầm tay để đối chứng với các thiết bị đo hiện tại.
 • Kiểm tra các thiết bị đo phân tích khí, đo nồng độ O2, CO, NOx.
 • Kiểm tra đánh giá tình trạng làm việc của vòi đốt lò, các giải pháp cải tiến và điều chỉnh vòi đốt, kiểm tra áp quạt gió 1, các giải pháp điều chỉnh.
 • Kiểm tra đánh giá tình trạng bám dính tại các khu vực buồng khói, calciner, các giải pháp chống bám dính.
 • Kiểm tra hệ thống ghi làm nguội, các chế độ vận hành, bề dày lớp liệu ghi, nhiệt độ gió 2, gió 3. Kiểm tra tính toán tiêu tốn gió trên tấn Clinker các quạt ghi làm nguội.
 • Kiểm tra số lần dừng lò và nguyên nhân dừng lò, đưa ra các giải pháp hạn chế mức độ dừng lò nung.
 • Kiểm tra tổng thể đánh giá mức độ tiêu hao điện năng, tiêu hao than trên tấn clinker.
 • Kiểm tra các thành phần hóa clinker, các chỉ tiêu cơ lý của clinker. Các vấn đề liên quan đến nước tiêu chuẩn, độ sụt..

You may also like...